1

Getting My đức phật To Work

News Discuss 
Cốt lõi bản dịch mới Tâm Kinh của thầy Nhất Hạnh qua bài viết của Trịnh Đình Hỷ Những thuyết trên này đều có những điễm giống nhau: mỗi thuyết đều cong nhận có chơn như là bản thể của vũ trụ vạn hữu. "Chuyển thức" là phần Năng phân https://simonlsitc.smblogsites.com/20010930/5-simple-statements-about-lịch-sử-đại-phật-giáo-explained

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story