1

آموزش کامل استراتژی معامله با آن

News Discuss 
نياز ساليانه مسكن در كشور حدود 800 هزار واحد مسكوني است؛ در حالي كه متوسط توليد ساليانه حدود 350 هزار واحد مسكن در پنج سال اخير بوده كه پاسخگوي تقاضاي موجود در بازار نيست. با این حال، عوامل متعددی می توانند بر عرضه و تقاضا تأثیر بگذارند و موجب https://rylanl9c57.blogitright.com/13240479/عوامل-موثر-بر-عرضه-و-تقاضا

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story